Veterán Radio Klub Brno, v rámci aktivity vyhlašuje


DALŠÍ ROČNÍK HLAVNÍHO ZÁVODU VRK


Závodu se mohou zúčastnit členové klubu bez ohledu na QTH, ostatní stanice pouze z OK/OM.

Datum:
vždy druhá neděle v březnu 
Čas:
06:00 - 08:00 UTC
Kategorie: 1.stanice CW

2.stanice SSB

3.stanice MIX

4.posluchači MIX


Kategorii, ve které soutěží, uvede každý soutěžící na první stránce deníku. Deník kategorie MIX musí obsahovat spojení oběma módy.

Výkon: maximálně 100 W
Doporučené pásmo kmitočtů:
3520 - 3560 kHz pro CW 3700- 3770 kHz pro SSB
Výzva do závodu: CW - CQ VRK, SSB - výzva VRK
Soutěžní kód: členové VRK dávají: RS/RST+VRK+členské číslo, například: 59VRK023
ostatní stanice: RS/RST+pořadové číslo spojení, například: 599001
Bodování: platí spojení s libovolnou stanicí jak na CW tak i na SSB, za každé spojení se počítá jeden bod
Posluchači: musí zaznamenat vyslaný report a značku protistanice. Stanici si mohou započítat pouze 1x za závod. Odposlech stanice jeden bod.
Násobiče: spojení se členem VRK, nebo jeho odposlech je jeden násobič, násobiče se za spojení na CW a SSB sčítají
Výsledek: součet bodů za spojení/odposlech/ x součet násobičů. V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje počet spojení během prvních 20 nebo 40 minut.
Vyhodnocení: vždy první 3 stanice v jednotlivých kategoriích obdrží diplom.
Deník: musí obsahovat datum, UTC, značky, soutěžní kódy, body za spojení, násobiče, celkový výsledek, stručný popis zařízení a čestné prohlášení.


Deník, jako připojený textový soubor, nejlépe ve formátu Cabrillo, (ne formát ADIF) zašlete do 25.března na elektronickou adresu: OK5VRK@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Ing. Ivo Kovář, OK2BGW, Jamborova 939, 666 03 Tišnov.

I v letošním ročníku obdrží 10 vylosovaných účastníků pamětní poháry bez ohledu na pořadí v závodě. Vylosovaní v minulých ročnících nebudou letos již losováni!


Hodně zdaru a dobré podmínky přeje rada VRK.