Rada Veterán Rádio Klubu vyhlašuje další ročník

MARTINSKÉHO TELEGRAFNÍHO ZÁVODU


 

Datum:
každoročně 11. listopadu
Čas:
16 00 - 17 00 hod UTC
to je 17 00 - 18 00 hod SEČ
Kategorie:
1. stanice CW

2. posluchači


Závodu se mohou zúčastnit členové VRK bez ohledu na QTH, ostatní stanice jen z OK/OM.


Výkon: maximálně 100 W
Druh provozu a pásmo:
pouze cw, 3520 - 3560 kHz
Výzva do závodu:
CQ VRK
Soutěžní kód:
členové VRK dávají: RST + VRK + členské číslo, například " 599 VRK 023 "
ostatní stanice: RST + pořadové číslo spojení, například " 599 001 "
Bodování:
spojení s členem klubu VRK 3 body
spojení s nečlenem klubu VRK 1 bod
Posluchači:
za poslech stanice člena VRK 3 body
za poslech stanice nečlena VRK 1 bod
Násobiče:
nejsou
Výsledek:
rozhoduje prostý součet platných bodů, v případě rovnosti počet bodů v prvních 20, 40 minutách.
Vyhodnocení:
vítěz závodu obdrží pohár s věnováním
první 3 stanice v jednotlivých kategoriích obdrží diplom.
Deník:
musí obsahovat na každém řádku čas UTC, značku, přijatý a vyslaný kód, započítané body, celkový výsledek a čestné prohlášení.


Deníky zasílejte nejlépe ve formátu cabrillo, nebo alespoň v textovém formátu s vypočítaným výsledkem (jiné formáty prosíme NE!) do 25.listopadu
na elektronickou adresu: OK5VRK@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Ing. Ivo Kovář, OK2BGW, Jamborova 939, 666 03 Tišnov.

Pohodu a dobré podmínky přeje rada VRK!


___________________________________
Poznámka pod čarou:

Mezi veterány je stále dost telegrafistů - museli se totiž telegrafii kdysi naučit a mnozí to nezapomněli. Telegrafní závod jim má připomenout tuto dobu, dobu jejich začátků. Ostatním má ukázat, že telegrafie si stále udržela svoje kouzlo. Svátek svatého Martina byl zvolen vzhledem k tomu, že Svatý Martin je považován za patrona veteránů, snad je tedy i patronem VRK.