Krátké podmínky členství ve VRK

1.
Členství je dobrovolné a členem se může stát každý radioamatér, jehož první povolení k amatérskému vysílání bylo vydáno nejméně před dvaceti lety a nebo dosáhl šedesáti let věku. Mnoho HAMů si tohoto členství velmi váží.
2.
Členský příspěvek 100,- Kč je třeba uhradit vždy do konce března běžného roku. Každý přihlášený člen obdrží členské číslo, odznak VRK a čtyři čísla členského zpravodaje ročně. Náplní zpravodaje jsou články a zajímavosti z historie radioamatérů, klubového života, příspěvků členů a setkání. Členství zústává doživotní.
3.
Spojení se členy VRK platí do diplomů, které klub vydává. Podmínky diplomů a seznamy členů jsou na stránkách VRK.

Za dobu působení VRK bylo vydáno kolem 460 členských čísel a 300 diplomů. Klub rovněž pořádá každý rok závod VRK druhou neděli v březnu, 11. listopadu Martinský CW závod a další závody.
4.
Přihlášku pošli na adresu některého člena rady, nejlépe předsedy, nebo pokladníka i s příspěvkem.__________________________________________________________

Veterán radio klub přihláška za člena

_____________________________


_____________________________
Titul, příjmení, jméno Den, měsíc, rok narození


_____________________________


_____________________________
Adresa PSČ


_____________________________


_____________________________
Volací značka a rok vydání prvního povolení Nynější vol. značka
_____________________________
_____________________________
Datum Podpis