Rada Veterán Rádio Klubu vyhlašuje další ročník


TELEGRAFNÍHO ZÁVODU S RUČNÍMI KLÍČI


Datum:
poslední sobota v červnu
Čas:
4:00 - 5:00 UTC (6:00 - 7:00 SELČ)
Kategorie:
nejsou


Závodu se mohou zúčastnit členové VRK bez ohledu na QTH, ostatní stanice jen z OK/OM


Výkon:
maximálně 100 W
Druh provozu:
pouze CW
Pásmo:
3520 - 3560 kHz
Výzva do závodu:
CQ KL
Soutěžní kód:
členové VRK dávají: RST + VRK + členské číslo, například "599 VRK 023"
ostatní stanice: RST + pořadové číslo spojení, například "599 001"
Bodování:
spojení s členem klubu VRK 3 body
spojení s nečlenem klubu VRK 1 bod
Násobiče: nejsou
Výsledek:
rozhoduje prostý součet platných bodů, v případě rovnosti počet bodů v prvních 20 nebo 40 minutách.
Vyhodnocení:
Vítěz závodu obdrží pohár s věnováním, první 3 stanice obdrží diplom
Deník:
musí obsahovat čas UTC, značky, přijatý a vyslaný kód, započítané body, celkový výsledek a stručný popis zařízení včetně použitého klíče. Bez ohledu na formát deníku také čestné prohlášení a prohlášení o použití ručního klíče.Deníky v textovém formátu nejlépe Cabrillo s vypočítaným výsledkem do 14 dnů po skončení závodu
na elektronickou adresu: OK5VRK@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Ing. Ivo Kovář, OK2BGW, Jamborova 939, 666 03 Tišnov.Pohodu v závodě a dobré podmínky přeje rada VRK.


______________________________
Poznámka pod čarou:

Prosíme, nevolejte závodící stanice jinak, než s ručním klíčem. Spojení se stanicí s poloautomatickým klíčem neplatí!!!


Definice ručního klíče:

Jeden pohyb ovládače vyvolá jen jedno sepnutí nebo rozpojení klíčovaného obvodu. Jsou vyloučeny elektrické i mechanické poloautomatické klíče, automatické dávače výzvy a použití počítačů. Počítač může být použit k vedení deníku, nesmí ale klíčovat vysílač!