Údržba ručního klíče


Dobrá rada před závodem
klíč si připrav teď, ne nahonem.
Kontakty ať čisté jsou,
jinak skončíš s ostudou.
Pomluví Tě, to je jistý,
proto raděj klíč měj čistý!


1. Vyčistěte klíč. Uvolněte všechny stavěcí šrouby, očistěte a namažte je tak, aby se s nimi dalo volně pohybovat.

2. Střídavým utahováním šroubů nastavte tlak v ložiscích. Utažení šroubů může být vzájemně závislé, proto nastavení několikrát opakujte. Páka klíče se musí pohybovat zcela volně, bez pozorovatelné vůle, ale nesmí se viklat.

3. Nastavte zdvih páky klíče. Nastavení zdvihu záleží na zvyku. Jako počáteční hodnota, pokud nejste zvyklí na něco jiného, se doporučuje zdvih asi 1 až 1,5 mm.

4. Nastavte sílu potřebnou ke stisknutí klíče. I toto nastavení záleží na zvyku operátora.Z počátku se doporučuje nastavit minimální sílu, která ještě umožňuje bezpečně cítit, že klíč v každém okamžiku, při stisku i při uvolnění, rukou stále ovládáme.


Čištění kontaktů klíče

Mezi kontakty klíče vložte proužek hrubého novinového papíru (ne lesklého hladkého papíru, jaký se používá na reklamní letáky). Kontakty lehce stiskněte a papír mezi kontakty pomalu několikrát protáhněte - jako na obrázku. Hrubý papír funguje jako velmi jemný brousek a tím se kontakty očistí. Nepoužívejte pilník a to ani jemný, kontaktům by to asi neprospělo.
Papírek mezi kontakty nezapomeňte, při vysílání by tam překážel.

Poznámka: Pokud nemáte dost novinového papíru, můžete si koupit speciální čistítko. Prodává se v USA pod názvem Key contact cleaner za asi 4 dolary