Výsledková listina druhého ročníku Martinského závodu VRK konaného 11.11. 2010


Kategorie 1. VRK + OK/OM:

poř.
CALL
body
1.
OK1DOL
108
2.
OK2ZI
103
3.
OK2SAR
99


poř.
CALL
body
4.
OK1AVY
98
5.
OK2NO
93
6.
OK2PIP
92
7.
OK1ARN
91
8.
OK1KC
89
9.
OK2BFN
89
10.
OK2HZ
88
11.
OK1DKR
87
12.
OK1ES
84
13.
OK1NE
81
14.
OM4JD
81
15.
OM8ON
81
16.
OK2MBP
81
17.
OK2IU
80
18.
OK2BNF
80
19.
OK2BND
79
poř.
CALL
body
20.
OK2BWJ
75
21.
OK1DCS
74
22.
OK2TRN
73
23.
OK1XR
72
24.
OK1HAS
72
25.
OK2BGA
71
26.
OK1ARO
70
27.
OK1JPO
67
28.
OK1DQP
66
29.
OK1ANN
64
30.
OK1JDJ
62
31.
OM3CAZ
60
32.
OK2BEH
59
33.
OK1FTG
56
34.
OK1MYA
55
35.
OK1APY
54
poř.
CALL
body
36.
OK1DM
52
37.
OK1FV
51
38.
OK1KI
50
39.
OK1IAS
47
40.
OM8TA
46
41.
OK1AOF
43
42.
OK1AGS
40
43.
OK2OU
31
44.
OM8MM
31
45.
OK1AAZ
30
46.
OK2BFI
30
47.
OK2PAK
26
48.
OK1FLT
24
49.
OK1CJ
14

OK2KZ deník pro kontrolu, OK2LF porucha počítače

Kategorie 2. SWL byla zrušena, nepřišel žádný deník


Průběh závodu:

 Podmínky šíření v průběhu závodu, přestože závod začíná až asi půl hodiny po západu Slunce byly dobré, signály silné a dobře čitelné. Kritický kmitočet foF2 podle ionogramu Průhonice (http://147.231.47.3) byl na začátku závodu 5,5 MHz, na konci závodu stále ještě 4,5 MHz.
 Současně s naším závodem probíhal polský telegrafní závod, což vedlo občas k nedorozuměním a k rušení. Některé stanice navázaly s polskými stanicemi spojení, většinou ale samy přišly na to, že tato spojení do závodu neplatí.
 Deníky ze závodu poslalo 50 stanic, většinou elektronicky. Nejméně dalších 20 stanic se sice závodu zúčastnilo a navázalo řadu spojení, deníky ale neposlalo. Jejich značky se v denících opakují. Spojení s těmito stanicemi bylo uznáno, pokud se daná značka vyskytuje v denících alespoň 3krát.
 Celkem bylo na pásmu nejméně 70 stanic. Vzhledem k tomu, že vítězné stanice navázaly méně než 60 spojení, bylo během závodu stále co dělat, i když ke konci bylo potřeba vyhledávat slabé a pomalu pracující stanice. Na druhé straně to dávalo těmto stanicím větší šanci na alespoň nějaká spojení.
 Celkový počet stanic, které se závodu účastnily odpovídá, podle mého názoru, jiným podobným vnitrostátním závodům například KVPA, CW část OMAC nebo závodům aktivita 160m.
 Závod byl vyhodnocen "poloautomatickou" metodou popsanou v minulém čísle Zpravodaje (4/2010). Kritérium pro unikátní značku bylo zpřísněno. Značka stanice, která neposlala deník se musí v denících vyskytnout alespoň 3krát, jinak je považována za unikátní a spojení s takovou značkou není uznáno. Detailně byla zkontrolována všechna spojení, úplně bez chyby je jen několik málo deníků. Při rovnosti počtu bodů bylo v řadě případů použito pravidlo o počtu spojení navázaných v prvních 20 minutách závodu.
 Doslova by bylo možno opakovat stížnosti na úroveň deníků, které tady zazněly minule. Prosím, věnujte zpracování deníků více pozornosti. Převod deníků z nejrůznějších formátů, případně přepisování papírových deníků představuje více jak polovinu práce s vyhodnocováním závodu a je to práce nemalá. Nespoléhejte na to, že když je deník vytvořen závodnickým programem, je to automaticky záruka jeho správnosti. Výhodou formátů TXT, například formátu "CABRILLO", přes některé jeho nevýhody je skutečnost, že kontrolu správnosti a úplnosti deníku lze provést každým editorem a že chybějící údaje lze snadno ručně opravit nebo doplnit.

Honza, OK2BIU (OK2IU)     

Rada klubu děkuje všem za účast v Martinském závodě 2010.

Naslyšenou v hlavním závodě VRK!