Výsledková listina třetího ročníku Martinského závodu VRK konaného 11.11. 2011


Kategorie 1. VRK + OK/OM:

poř.
CALL
body
1.
OK1IBP
106
2.
OK1DOL
101
3.
OK2PDT
98


poř.
CALL
body
4.
OK2NO
96
5.
OK2NA
95
6.
OK1SG
94
7.
OK2BND
94
8.
OK1DKR
93
9.
OK1HDU
92
10.
OK1JD
92
11.
OK2ARN
88
12.
OK1FKD
88
13.
OK2FHI
88
14.
OK1AY
87
15.
OK2VX
86
16.
OM8AQ
85
17.
OM8LA
85
18.
OK1IF
84
19.
OK2PAU
83
20.
OK2MBP
78
21.
OM2KM
78
poř.
CALL
body
22.
OK1FTG
77
23.
OM8ON
77
24.
OK1DQP
77
25.
OK2BWJ
76
26.
OK1JFP
75
27.
OK1DLB
75
28.
OK1ANN
74
29.
OK1KZ
74
30.
OK2BEH
73
31.
OK1DM
73
32.
OK5SA
73
33.
O2PFY
71
34.
OK1ARO
71
35.
OK2BLD
71
36.
OK1FGD
70
37.
OK1FV
69
38.
OK1NE
69
39.
OK5MM
68
poř.
CALL
body
40.
OK1AOU
66
41.
OK1IAS
66
42.
OK2PQS
65
43.
OK1ICJ
64
44.
OK5YL
64
45.
OK1MZO
62
46.
OK1CJ
61
47.
OM3CAZ
60
48.
OK2PIP
59
49.
OK2BFI
47
50.
OM50CDN
47
51.
OK1KI
41
52.
OK1DZD
40
53.
OK2BLR
39
54.
OK1AAZ
37
55.
OK2IU
36
56.
OK1FLT
27

Kategorie 2. SWL byla zrušena, jediný deník, který přišel obsahuje pouze tři spojení.


 Celkem přišlo 61 deníků, z toho 11 papírových, 1 deník pro kontrolu (OMNJ, dosáhl by 48 bodů).
 Stanice OKJPO, OK1XW, OK2SSJ, OK2BNF nebyly hodnoceny, protože jejich deníky obsahují příliš mnoho chyb.
 
 Průběh závodu:
 Podmínky šíření v průběhu závodu byly velmi dobré, kritický kmitočet vrstvy F2 byl podle ionogramu z Průhonic na začátku závodu asi 9 MHz, během závodu klesl na cca 7 MHz, vyskytla se i vrstva E. Slyšitelnost byla dobrá a signály poměrně silné. Opakovala se situace z minulého ročníku, podobné výsledky tomu napovídají.

 Celkem přišlo 61 deníků, z toho 11 papírových a jeden pro kontrolu.
 Závodu se zúčastnilo nejméně 11 dalších operátorů, kteří deník neposlali. Jejich značky se v denících opakují. Celkový počet stanic na pásmu byl tedy nejméně 72.
 Je smutné, že přišel jen jeden posluchačský deník, takže kategirii 2. posluchači bylo nutno zrušit. Škoda, posluchači byli vždy dorostem radioamatérů, jejich budoucností.
 Závod byl vyhodnocován "poloautomatickou" metodou popsanou ve Zpravodaji 4/2010.
Spojení nebylo uznáno jestliže:

1.
v deníku protistanice není spojení uvedeno
2.
v přijatém kódu nebo v přijatém kódu u protistanice je chyba, protože v tomto případě nelze rozhodnout, jestli k chybě došlo při vysílání, nebo při příjmu, neuznává se spojení oběma stanicím.
3.
značka protistanice je unikátní, t.j. nemáme deník protistanice a značka se v denících neopakuje alespoň 3x
4.
spojení s danou protistanicí je opakované (dupe)

Detailně byla zkontrolována všechna spojení. Bohužel žádný deník není zcela bez chyby. Zasloužily se o to mimo jiné ty stanice, které vysílaly své klubové číslo, ale do deníku neuvedly pořadové číslo spojení. Snad za to může závodnický program TRW4, protože tyto stanice jej používají. Konfigurace deníku byla pro náš závod zřejmě nesprávná, je ovšem na závodníkovi, aby svůj program a jeho konfiguraci zkontroloval a případné chyby opravil.
 Rádi zveřejníme správnou konfiguraci pro náš závod, pokud nám ji někdo pošle. To se popřípadě týká i jiných závodních deníků.
 Vyskytly se rovněž chyby v udávaném čase. Některé stanice uváděly středoevropský, některé východoevropský. K těmto chybám nebylo přihlíženo, rozhodující byla pouze minuta.
 Prosím věnujte deníkům více pozornosti, respektujte pokyny pro posílání deníků uvedené v podmínkách závodu. Nepoužívejte jiné formáty, nepište deník do těla e-mailu, v subjektu zprávy uvádějte svoji značku. Před odesláním si soubor prohlédněte, i když je z renomovaného závodního programu, není to automaticky záruka jeho správnosti.
 Nakonec ještě upozornění: Termín pro odeslání deníků se pro všechny závody zkracuje na 14 dní od data pořádání závodu.
Rada klubu děkuje všem za účast v Martinském závodě 2011.

Naslyšenou v hlavním závodě VRK!

OK2BIU/IU