Výsledková listina závodu VRK "speciál" s ručními klíči konaného 23. 6. 2011poř. CALL
body
poč.sp.
1.
OK1JFP
74
38
2.
OK2TRN
72
36
3.
OK2PIP
70
38poř.
CALL
body
poč.sp.
4.
OK1JPO
70
38
5.
OK2BND
69
33
6.
OK1DDQ
69
35
7.
OM4JD
68
38
8.
OK1DOL
67
37
9.
OK1KZ
67
35
10.
OM3CAZ
67
35
11.
OK1DQP
65
35
12.
OK2PAU
65
37
13.
OK2IU
65
35
poř.
CALL
body
poč.sp.
14.
OK2SG
65
35
15.
OK1DFR
65
35
16.
OK5SA
63
29
17.
OK1ABF
59
31
18.
OK1FTG
59
27
19.
OK1FKD
57
29
20.
OK2BEH
56
30
21.
OK1CJ
54
30
22.
OK2LF
53
29
23.
OK2ABU
53
25
poř.
CALL
body
poč.sp.
24.
OK1MGW
52
30
25.
OK2KFK
51
25
26.
OK2MHS
50
24
27.
OM7AT
48
24
28.
OK1WMJ
47
21
29.
OM7CG
45
23
30.
OK1DZD
42
21
31.
OK2BLR
36
20
32.
OK2OU
26
15


Deník pro kontrolu: OK2SW

 Průběh závodu byl negativně ovlivněn tiskovou chybou ve Zpravodaji 2/2011, kde je chybně uveden čas začátku závodu. Nejméně dvě stanice se touto chybou nechaly zmást a začaly vysílat až v 7 hod. LČ - omlouváme se.
 Podmínky během závodu byly dobré, signály dobře čitelné a jen málo rušení. Na rušení si snad nejvíce sttěžoval OK2PIP, to ovšem ještě nevěděl, jak dobře se umístí. Deník ze závodu poslalo 33 stanic. 23 deníků přišlo elektronicky, 10 deníků bylo papírových, z toho 1 pro kontrolu. Kromě toho bylo na pásmu dalších asi 9 stanic, které deník neposlaly vůbec, jejich značky se ale v došlých denících opakují. Celkem teda bylo asi 42 závodnických stanic. To odpovídá počtu spojení na prvních místech.
 Tempo závodu nebylo příliš veliké a bodové výsledky jsou proto těsné. Několikrát muselo být použito pravidlo o počtu spojení v prvních 40. minutách.
 Vyhodnocení závodu jsem provedl detailně, t.j. každé spojení bylo kontrolováno. Použita byla "poloautomatická" metoda popsaná ve zpravodaji 4/2010. Kriteriem "unikátní" značky tentokrát bylo, že se značka vyskytuje v denících pouze jednou, nebo dvakrát. Pokud se značka vyskytla třikrát, nebo vícekrát, bylo spojení, v duchu "presumpce neviny" uznáno za správné, i když přijaté a vyslané kódy nelze v tomto případě zkontrolovat.
 Problémem jakéhokoliv detailního vyhodnocování je nutnost dát deníkům jednotnou formu, protože k vyhodnocení je potřeba použír počítač. To prakticky znamená, že papírové deníky, i ty špatně čitelné, se musí ručně přepsat. Otvírá se tím samozřejmě prostor pro vznik chyb. Obdobné problémy jsou i s deníky v nestandartních formátech, jejichž převod je někdy problematický. Znovu proto prosím ty, které počítač poslouchá, exportujte svůj deník do textového formátu. Papírový deník je však vždy lepší, než žádný deník!

Několik postřehů z deníků:

OK1DDQ
díky za pěkný závod, zase jsem si po létech zavzpomínal na mládí, ale ke konci závodu bolela ruka...
OK2TRN
jel jsem výhradně ručním klíčem a pěkně mě to bavilo....
OK1FKD
TNX za zajímavý závod...
OK1ABF
ahoj, dobrý to bylo....
OK2PIP
příjmové podmínky mizerné, šum až S7...
OK2ABU
ruční klíč viz titulní strana Zpravodaje VRK 3/2010. Zdeněk vysílá na svou značku a aby toho ještě více užil a nenudil se, po ukončení spojení naváže ještě jedno na značku kolektivky OK2KFK
OK2JFP
Díky za tento závod, možná by stačila hodina
OK2DQP
Tento závod je pro mne zvláště sympatický, jelikož stále vysílám na ruční klíč. S příjmem značek jsem u žádné stanice neměl problémy, je to příjemnější než poslouchat strojové signály generované PC. Škoda, že CW operátorů ubývá....
OK1FTG
moc hezký závod.....
OK1DZD
QRP CW TRX GM-47 - DZD na konci KSY34. Dík za pěkný závod. Bohužel jeden watt nestačil na volání výzvy. Klíč je upravený typ vyráběný na Ukrajině 1988-1992. Přikládám obrázek..... (za obrázek děkujeme)
Rada klubu gratuluje vítězům a všem závodníkům děkuje za účast.

 Naslyšenou v Martinském závodě 11. listopadu!OK2BIU/OK2IU