Výsledková listina závodu VRK "speciál" s ručními klíči konaného 30. 6. 2012poř. CALL
body
poč.chyb
1.
OK1MSP
71
4
2.
OK1JFP
69
8
3.
OK2BGA
68
5poř.
CALL
body
poč.chyb
4.
OK2TRN
63
4
5.
OK1MGW
62
6
6.
OK2SG
60
4
7.
OK1FGD
59
5
8.
OK1AOF
57
5
9.
OK2PIP
56
8
10.
OK1JPO
55
5
11.
OK1DLB
54
7
12.
OK1DFR
54
4
13.
OK1DQP
51
2
poř.
CALL
body
poč.chyb
14.
OK1FTG
50
6
15.
OK2BEH
49
11
16.
OM3CAZ
48
10
17.
OK1KZ
48
6
18.
OK2BNF
47
4
19.
OK1UKV
45
7
20.
OK1CJ
44
5
21.
OK1MWW
43
5
22.
OK2IU
42
5
23.
OK2SLS
39
4
poř.
CALL
body
poč.chyb
24.
OM7AT
37
10
25.
OM8LD
37
3
26.
OK1WMJ
32
5
27.
OK1CAM
31
3
28.
OK1MO
30
6
29.
OK2BLR
30
7
30.
OM8TA
25
4
31.
OK1FFA
24
1
32.
OK1DZD
17
8

  Průběh závodu se velmi podobal závodu v minulém roce. Počet účastníků, počet dosažených bodů a tempo závodu bylo skoro stejné. Podmínky šíření byly celkem dobré, vyskytlo se jen bouřkové QRN. Kritický kmitočet na začátku závodu byl 5,6 MHz, ke konci 6,8 MHz.
 Přišlo 22 elektronických a 10 papírových deníků, žádné deníky pro kontrolu, 15 stanic neposlalo deník vůbec. Celkem tedy na pásmu bylo asi 47 stanic.
 Pro vyhodnocení byl použit program, který na požádání ochotně a zdarma poskytl Petr, OK2CQR, kterému tímto děkujeme. Jde o program, vivinutý původně pro závod CUC (Cimrmanův Utajený Contest). Společně s Alešem OK2AIS, jsme došlé deníky upravili a ty papírové přepsali do formátu cabrillo, který program dokáže akceptovat. Je to práce nemalá a pokud nevzroste v budoucnu počet deníků ve správném formátu, je otázka, jestli tento způsob vyhodnocení je pro nás přínosem.
 Se změnou způsobu vyhodnoceníse změnilo jedno z kriterií hodnocení: při chybě v přijatém kódu se spojení anuluje jen té stanici, která tento chybný kód přijala. To je rozdíl oproti minulému závodu, kdy se v tomto případě anulovalo spojení oběma stanicím. Je věcí názoru co je správnější, my jsme akceptovali způsob, jak to dělá vyhodnocovací program.
 Druhou změnou je hlídání času. Tolerance časového údaje byla nastavena na 5 minut. Stalo se v několika případech, že tato tolerance byla překročena a spojení nebylo proto uznáno.
 Shora uvedené mě vede k tomu, abych znovu apeloval na všechny, které počítač poslouchá: pište deník v prostém textovém tvaru ve formátu cabrillo. Pokud deník píšete v nějakém sofistikovaném programu, nebo je generován přímo závodnickým programem, zkontrolujte, zda výsledný text obsahuje všechny potřebné údaje a neobsahuje nejrůznější řídící znaky. Ušetříte nám mnoho práce.

Rada klubu děkuje všem za účast v závodě a za poslané deníky.


Něco z došlých deníků:

OK1MGW
papírový deník přepsaný do .cbr, což mě přineslo řadu problémů
OK1DZD
QRP TRX 1W
OK1MSP
74 let, malá účast členů VRK
OK2BFN
klíč GDR, podmínky děsné, strašné rušení a QSB. Škoda závodu
OK1FFA
Pěkný závod, všichni jeli stejným tempem
OK2TRN
klíč vojenský, zelený. Nemohl jsem najít ten dobře nastavený, vysílal jsem na stejný, ale rozhrkaný. Závod mě pěkně bavil.Závod je za námi, naslyšenou v dalších závodech!OK2BIU