Podmínky propůjčení klubové značky OK5VRK

Rada Veterán Rádio Klubu připomíná všem členům možnost používat po určitou přechodnou dobu klubovou značku OK5VRK. Tuto značku je možno používat nejenom v klubových závodech, ale i v ostatních závodech a při všech ostatních příležitostech. Používání klubové značky přispívá k propagaci našeho klubu, je proto třeba, aby stanice, kterým byla značka propůjčena dodržovaly všechna pravidla povolovacích podmínek a hamspiritu.

Vedoucím operátorem klubové stanice OK5VRK je Ivo, OK2BGW, se kterým je zapotřebí propůjčení značky dohodnout. Zabrání se tím možnosti, že by značku používalo současně více stanic. Pokyny vedoucího operátora jsou pro stanice, kterým byla značka propůjčena závazné.

Rada klubu doufá, že oživení klubové značky přispěje k propagaci klubu!

Pro propůjčení klubové značky platí tato pravidla:

1.
Žadatel musí respektovat všechny podmínky dané vyhláškou 156/2005 zejména par. 5, druhá část.
2.
V daném okamžiku může být značka propůjčena pouze jednomu žadateli. Značka se propůjčuje na určitou dobu nebo na určitou akci, na příklad závod.
3.
Značku lze propůjčit pouze členu VRK.
4.
Značku je třeba doplnit písmenem /P, tedy OK5VRK/P, toto neplatí v závodech.
5.
Žadatel musí vedoucímu operátorovi předložit nebo poslat kopii platné povolovací listiny, její platnost nesmí být kratší než doba, na kterou žádá klubovou značku.
6.
Žadatel musí vést staniční deník a po ukončení akce poslat jeho kopii vedoucímu operátorovi.
7.
Žadatel se zavazuje všem stanicím, kterým to při spojení slíbil, poslat QSL lístek. Nevyplněné lístky dostane žadatel na požádání, jejich doručení na OK-QSL službu rovněž na požádání může zajistit vedoucí operátor.


Kontakt na vedoucího operátora OK5VRK je (taktéž v tiráži Zpravodaje VRK):

OK2BGW
Ing. Ivo Kovář
Jamborova 939
666 03 Tišnov
mobil 602 890 782
e-mail: OK5VRK@seznam.cz